De zorg moet anders: meer focus op preventie

De zorg moet anders worden georganiseerd. Zorg is nu te zeer een verdienmodel geworden, waarin marktwerking op veel fronten is doorgeslagen. Zorgverleners of zorgaanbieders hebben zich veel te veel teruggetrokken op hun eigen eilandjes, zorgvragers (de klanten) zien door de bomen het bos niet meer. Dat kan en moet veranderen, want zorg is een te belangrijke basisbehoefte. Het is tijd voor actie.

De organisatie van de zorg moet op de schop

De manier waarop de zorg in ons land is ingericht en georganiseerd moet op de schop, vindt Robert Reijnders. Hij is ondernemer en daarnaast initiator van Jezelf Helpen, een online platform waar allerlei aanbieders en vragers van zorg of daaraan gerelateerde onderwerpen zo eenvoudig mogelijk hun weg kunnen vinden. ‘Binnen een paar klikken,’ zegt Robert. ‘Dat is mijn ambitie.’

Er is heel veel scheef gegroeid, vindt Robert, en dat stoort hem al lang. Te weinig oog voor preventieve zorg, therapeuten die elke week weer te veel tijd kwijt zijn aan administratieve regels en verplichtingen, de macht van zorgverzekeraars en overheden die angstvallig vast houden aan regels en procedures; voorbeelden zijn er legio.

Een voorbeeld: de geestelijke gezondheidszorg

‘Ik geef een voorbeeld. Mensen die om welke reden dan ook geestelijk in de knel zijn gekomen, hebben geen burnout, maar een depressie. Want de behandeling daarvoor wordt vergoed, die voor een burnout niet. Heel vreemd, om nog maar niet te spreken over preventie. Bied iedereen elk jaar de mogelijkheid voor een preventief psychologisch gesprek om eerder te kunnen ingrijpen als dat nodig is. Hoeveel persoonlijk leed en ook kosten zijn daarmee niet te voorkomen?’

Mensen zijn niet meer met elkaar in gesprek, meent Robert. ‘Er wordt ontzettend veel gepraat, maar men komt niet tot de essentie. We blijven ronddraaien in cirkels. Daarom is mijn stelling dat er een enorme behoefte is aan onderlinge communicatie. Niet aan het opdringen van standpunten om je eigen belang zeker te stellen, maar met elkaar open het gesprek aan gaan en te zoeken naar verbeteringen en oplossingen.’

Nog een voorbeeld: de fysiotherapeut

Nog een voorbeeld: dat van een fysiotherapeut: ‘In de opleiding gaat het vooral over het leren van vakjargon, want dat geeft je zeker overwicht. Maar is dat belangrijk? Het gaat er toch om mensen te helpen? Jargon is prima, maar zeker niet te veel.’

‘Ben je eenmaal therapeut in je eigen praktijk, dan ben je relatief veel tijd kwijt aan administratie en allerlei verplichtingen die aan je worden gesteld omdat je ondernemer bent. Terwijl heel veel mensen in de zorg actief zijn, dat vooral doen uit overtuiging. Ze willen mensen helpen. Het effect van het keurslijf en van de vele regels is, dat je in minder tijd je omzet moet realiseren. Dus gebeurt het dat je mensen blijft behandelen, soms misschien langer dan nodig.’

‘En wat gebeurt er als jij als behandelaar voor jouw patiënt of cliënt je plafond hebt bereikt, verwijs je iemand dan door? Zo ja, naar wie? Ken je collega’s aan wie je mensen in vol vertrouwen doorverwijst? En omgekeerd? Daarover moet je met elkaar in gesprek. Leren van elkaar, weten waar iemand’s krachten en kwaliteiten liggen. En niet bang zijn om omzet te verliezen. Kom van je eilandje af en stel je open, raak in gesprek met anderen. Ook met mensen die je misschien helemaal niet kende.’

     

Geloven in elkaars kwaliteiten om je klanten het beste te bieden

‘Dit is een van de hoofddoelstellingen van het platform “Jezelf helpen” waar heel veel verschillende therapeuten, hulpverleners, zorgaanbieders, zorgprofessionals of hoe je ze ook maar wilt noemen, zich verenigen. Omdat ze in elkaars kwaliteiten geloven en omdat ze hun klanten het beste willen bieden.’

Veel mensen zijn onnodig zoekende

Hetzelfde geldt voor de andere kant, die van de hulpzoekende. ‘Vaak weet je niet wat er allemaal mogelijk is. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ook dat willen we via “Jezelf helpen” veranderen door in een paar klikken op de juiste plek te komen. Van daar uit kun je zelf bepalen of je contact met een behandelaar of therapeut opneemt voor een kennismaking of intakegesprek. Het gaat er om dat mensen elkaar op een makkelijke manier kunnen vinden. Wat is er mooier om daarvoor online de mogelijkheid te bieden?’

Veel meer oog hebben voor preventie en preventieve zorg

Robert ziet enorme mogelijkheden, ook in preventief opzicht. ‘Preventie is een van de sleutels; om jezelf te helpen maar ook om onnodige behandelingen en onnodige kosten te voorkomen.’

Geld is er genoeg, stelt Robert en het gaat er volgens hem vooral om dat op de juiste manier te gebruiken. ‘Gemeenten bijvoorbeeld beschikken best over middelen die ze willen inzetten, maar vaak weten ze niet hoe en met wie ze daarover afspraken kunnen maken zonder teveel versnippering. Ik heb zelf zo’n ervaring meegemaakt. Dus gebeurt er niks en blijft iedereen praten zonder wat te gaan doen.’
 

Preventie is een van de sleutels, om jezelf te helpen en om onnodige behandelingen en kosten te voorkomen. Geld is er genoeg, maar de middelen moet je op de juiste manier gebruiken

De juridische blokkades moeten weg

Daarnaast staat de juridisering van de zorg en de samenleving veel praktische en klantgerichte oplossingen in de weg. ‘De juridische afdelingen van allerlei instanties groeien het hardst. Iedereen dekt zich in en trekt zich daarmee terug op het eigen eiland. Velen handelen uit angst en dat is juist iets waar we met elkaar van af moeten.’

De politiek een belangrijke factor, meent Robert. Het is volgens hem belangrijk om aan tafel te zitten met de juiste mensen. ‘Ik zou heel graag willen meepraten over preventie en het inrichten van preventieve zorg. Daarmee kunnen we veel ellende en veel onnodige kosten voorkomen. Dat is mijn stellige overtuiging. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek. En je moet bereid zijn over je eigen schutting te kijken. En soms een beetje risico nemen om vooruit te komen. Als samenleving zijn we daar hard aan toe. Dat is ook wel duidelijk geworden in de coronadiscussie.’

Jezelf helpen: sluit je aan

Omdat veel mensen zoekende zijn, is de hamvraag hoe je elkaar kunt vinden. De hulpvrager komt uit bij de juiste aanbieder en ook aanbieders van hulp of zorg weten elkaar snel te vinden. Het platform “Jezelf helpen” gaat daarvoor zorgen en moet uitgroeien tot een groot podium en een belangrijke intermediair. ‘We hebben de eerste stappen gezet, maar er gaat nog veel gebeuren. We blijven door ontwikkelen. We willen dat zoveel mogelijk therapeuten, hulpverleners en zorgaanbieders zich bij ons aansluiten. Mijn oproep is: vind je ook dat het anders moet en ben je bereid om daaraan je bijdrage te leveren, meld je dan en ga met ons in gesprek. Vrijblijvend. Kijk of ons initiatief wat voor je is en of je je vervolgens wilt aansluiten.’  ««